Klik HIER voor de HOMEPAGE van PLANMYSPORT
PLANMYSPORT > Diensten > Mailings

Mailings
03 | Diensten

Een mailing per brief neemt veel tijd in beslag. Vooral de opmaak kost hoofdbrekens. Daarna volgt de mailmerge met een adressenbestand, het stoppen in een envelop, postzegel plakken en naar de brievenbus brengen.
Een mailing per e-mail én per brief is nog complexer, want e-mail biedt aantrekkelijke mogelijkheden zoals hyperlinks, die op papier onmogelijk zijn. Hierdoor zijn er dus twee versies van de mailing nodig!

 

U kunt dit werk allemaal aan ons overlaten! Het enige dat wij nodig hebben zijn uw ideeën, concept teksten en gedachtenstreepjes. Wij zetten die om in een ontwerp en uiteraard volgt daarna nog een afstemmingsronde. Het tarief hiervoor is € 45 per uur.

Zodra alles in orde is, verzenden wij de e-mail naar uw klanten met e-mail en/of de brief naar de klanten zonder e-mail - hiervoor gelden vaste tarieven en tarieven per stuk, zoals hieronder wordt uitgelegd.

Onder de vaste tarieven die hieronder staan, vallen deze werkzaamheden:

  • Geschikt maken van teksten voor verzending per e-mail en printen op de printer.
  • Instellen van de printer.
  • Verzamelen van gegevens van geadresseerden (e-mailadres of postadres).

Het opmaken, redigeren, aanpassen en uitbreiden van teksten valt niet onder de vaste tarieven.

Mailing per brief naar postadressen

Hiervoor geldt een vast tarief van € 30 en per geadresseerde € 0,90 exclusief portokosten. We proberen de informatie altijd te beperken tot één bladzijde.

Mailing per e-mail naar e-mailadressen

U betaalt alleen onze tijd en meestal komt dat uit op € 12 tot € 20. Het verzenden van de mail is gratis.

Mailing per brief én e-mail

In plaats van een optelling van de tarieven brengen wij slechts € 30 vast tarief in rekening. Bij de postadressen blijft € 0,90 per geadresseerde van kracht. 
De e-mail wordt als eerste (gratis) verstuurd. Wij lopen na welke e-mails niet bezorgd worden: deze klanten krijgen een brief per post.

Enveloppen en papier

Wij gebruiken standaard 80 of 90 grams wit papier van uitstekende kwaliteit en 80 grams enveloppen met afmeting 11x22 cm met een venster (links) of een gestickerd adres. Ander papier en andere enveloppen zijn in overleg - en soms tegen een meerprijs - bespreekbaar.

User Name

Password

Info New or Forgotten?

Zoeken
Copyright © 2000-2019 Farmore Automation. Alle rechten voorbehouden. Gebruiksvoorwaarden Technische informatie Contact